CYSWLLT

HANES

 

Cylch Meithrin Aberystwyth oedd yr ysgol feithrin cyfrwng Cymraeg cyntaf i’w sefydlu yng Nghymru. Ym 1960 y gwelwyd geni’r Cylch Meithrin, a hynny gan rieni brwdfrydig Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

 

 Y bwriad gwreiddiol oedd cynyddu niferoedd y disgyblion a fyddai’n mynychu’r ysgol yn y dyfodol.  Mae’r berthynas agos â’r Ysgol Gymraeg yn parhau hyd heddiw, ac erbyn hyn, mae cenedlaethau o blant Aberystwyth wedi cael elwa o awyrgylch Cymraeg cartrefol y Cylch Meithrin.

 STAFF

Arweinydd:

Carys

Cynorthwy-ydd

Ceirios

Cynorthwy-ydd

Vicky