ENGLISH

CYSWLLT

DIGWYDDIADAU

 

Yn ogystal â gwaith y Cylch, rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol trwy'r flwyddyn. Fe fyddwn yn darparu gwybodaeth am hyn ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

GWEITHGAREDDAU

 

Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig.  Mae pwyslais arbennig ar ddatblygiad iaith, datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol plant yn y cylchoedd.

 

Gweithgareddau sydd yn hyrwyddo datblygiad:

Datblygiad Cymdeithasol – Amser Tocyn, cyd-chwarae.

Datblygiad Emosiynol – Amser stori.
Datblygiad Deallusol – Datrys problemau – jigsos, posau, chwarae dwr a thywod.
Datblygiad Corfforol – Datblygu sgiliau motor mawr - chwarae allanol, beiciau,  llithren.
Datblygu sgiliau motor bach -  defnydd o ddeunyddiau marcio, paedu.