Cylch Ti a Fi

 

Mae cylch ‘Ti a Fi’ yn lle braf i rieni a gwarchodwyr gwrdd mewn awyrgylch anffurfiol. Cewch ddod â’ch babi bach a’ch plant iau i gyd-chwarae â phlant eraill. Caiff y plant gyfle i fwynhau chwarae gyda phob math o deganau, peintio, chwarae gyda thywod a chlai, gwrando ar stori a chanu. A thra bo’r plant yn chwarae, cewch chi gyfle i ymlacio a sgwrsio dros baned gydag oedolion eraill.

 

Ble? Ystafell Cylch Meithrin Aberystwyth o fewn adeilad Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint-Brieuc, Aberystwyth

 

Pryd? Rhwng 1.30 a 3.00 bob prynhawn Mercher yn ystod y tymor ysgol